İçeriğe geç
Ana Sayfa » Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) ve Gizlilik Politikamız

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) ve Gizlilik Politikamız

KVKK ve Gizlilik Politikamız

GORDİON.CO olarak, sitemizde satın alma işleminde bulunan, üyelik kaydı oluşturan, sitemizi ziyaret eden, içeriklerimizi kullanan kullanıcılara veya GORDİON.CO’yu ziyaret eden üçüncü kişilere karşı KVKK Madde 10 kapsamında işlediğimiz veya kullandığımız veriler konusunda aydınlatma yükümlülüğüne uymak üzere bu metni sizlere sunuyoruz.

GORDİON.CO’yu ziyaret edenlerden elde edilen kişisel veriler KVKK 4.Maddesi kapsamındaki ilkelere uygun olarak işlenebilir.  Kişisel verileriniz sizlerin açık rızası olmadan hiçbir şekilde işlenemez. Ancak KVKK 5.Maddesi gereği açık rızaya ihtiyaç duyulmayan hallerde (örn. Kanunların açıkça öngörmesi, Veri sorumlusunun hukuki sorumluluğunu yerine getirmesi için zorunlu olan durumlar, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması …vs.) kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Verilerin Toplanma Amacı

GORDİON.CO kişisel verileri KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanması

GORDİON.CO, KVKK ve diğer ilgili mevzuatın sağladığı koşullar ve ölçülerde kişisel verilerinizi saklayabilir, işleyebilir, üçüncü taraflara açıklayabilir, paylaşabilir, devredebilir veya sınıflandırabilir. Kişisel verilerin aktarılması, yurt dışına aktarılması gibi işlemler ilgili kişilerin açık rızası alınmadan yapılmaz. GORDİON.CO kişisel verilerinizi hangi amaçla kullandığını aydınlatma yükümlülüğü gereği sizlerle paylaşır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verileriniz GORDİON.CO tarafından aşağıdaki amaçlara uygun olarak işlenir.

 • GORDİON.CO, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.
 • Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
  1. Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden sitemizi ziyaret edenlerin çerez verilerinden istatistik oluşturmak,
  2. İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
  3. Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında talep olması halinde işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
  4. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
  5. Ziyaretçilerimizi tanıyabilmek ve analizde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek
  6. GORDİON.CO ile ilgili ziyaretçilerin ve kullanıcıların şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
  7. yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.
  8. Gerektiğinde üye kullanıcılara veya üye olmayan ziyaretçilere yönelik pazarlama amacıyla e-mail, bilgi sms’i göndermek.

GORDİON.CO üzerinden üyelik kaydı oluşturan kişilerin verileri aşağıdaki amaçlarla kullanılır.

 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve aktif bir üyelik kaydının başarıyla oluşturulması amacıyla.
 • Sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması amacıyla.
 • Üye olan kişiler bakımından, üye müşterinin tercih, takdir, beğenilerinin istatistiki analizi ve gerektiğinde üye müşteriye bilgilendirme, kampanya, fırsat ve fayda amaçlı e-mail gönderilmesini sağlayacak onayın alınması amacıyla.
 • Üye müşteriye yönelik ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması veya pazarlama araçları ile bilgilendirme, analiz kapsamında kullanılması.
 • Üyelerin sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi.
 • Üyenin geri dönüşleri sonucu veya tarafımızca site veya mobil uygulama üzerindeki gerekli iyileştirmelerin yapılması.
 • Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi ile hukuki süreçler ile güncel mevzuata uyum sağlanması amacıyla.
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması.
 • Bilgi ve işlemlerin güvenliğinin sağlaması amacıyla gerekli sorunların çözümlenmesi, iyileştirmeler yapılması.
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Taraf Kişi veya Kurumlarla Paylaşılması

Kişisel verileriniz sizlere daha iyi hizmet verebilmek, reklam politikası geliştirmek, üyeler ve ziyaret eden kullanıcılar tarafından gerektiğinde istatistiki veriler oluşturmak ve daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla üçüncü taraf kurum veya kişilerle paylaşılabilir. Benzer şekilde kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılabilir.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi

KVKK Madde 7 kapsamında hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz artık işlenmesine gerek yoksa veri sorumlusu tarafından kendiliğinden veya talebiniz üzerinize veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerinizin Korunması

Bizimle paylaşmış olduğunuz verilerin sorumluluğu ve güvenliği tarafımızca korunmaktadır. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesini, erişilmesini önlemek ve muhafaza etmek amacıyla elde edilen verilerinizin güvenliği için GORDİON.CO olarak gerekli teknik ve idari kontroller, belirli aralıklarla güvenlik testleri uygulanmaktadır.

GORDİON.CO tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, GORDİON.CO bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Kişisel Verileriniz Hakkında Haklarınız

GORDİON.CO’un toplamış olduğu kişisel verilerinize ilişkin haklarınız şunlardır.

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Çerez Kullanımı

GORDİON.CO olarak her ziyaretinizde, kimlik bilgilerinizi içermeyen ve sitenin veri istatistiklerinin toplanması veya reklam politikası amacıyla çerezler  kullanılabilir. Çerezlerin kullanılmasındaki amaç kişisel verilerinizin ele geçirilmesi veya kullanılması olmamakla beraber GORDİON.CO’nun istatiksel veri tabanının oluşturulmasıdır. Ancak bazı durumlarda çerezlerin kullanılmasıyla GORDİON.CO’da açtığınız oturumlar veya giriş yaptığınıza ilişkin veriler daha sonraki GORDİON.CO ziyaretlerinde sizi tanımamız için kullanılabilir.

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz:

Google Chrome Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, “kilit işareti”ni tıklayarak, “çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.  
Internet Explorer Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.
Mozilla Firefox Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.
Opera Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.
Safari Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.  
 • Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger). Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.
 • GORDİON’da yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:
Cookie Service Provider           Cookie İsmi Cookie Amacı Cookie Tipi Cookie Süresi
WooCommerce woocommerce_cart_hash WooCommerce’e sepet içeriğinin/verinin değiştiğinin tespitinde yardımcı olmak Non Persistent Cookie Tarayıcı oturum süresi boyunca
WooCommerce woocommerce_items_in_cart   WooCommerce’e sepet içeriğinin/verinin değiştiğinin tespitinde yardımcı olmak Non Persistent Cookie Tarayıcı oturum süresi boyunca
WooCommerce wp_woocommerce_session_ Her bir müşteri için özel bir kod oluşturur, böylece veritabanında her bir müşterinin sepet verisi bulunabilir. Non Persistent Cookie 2 gün
WooCommerce woocommerce_recently_viewed Recent Viewed Products aracını çalıştırır. Non Persistent Cookie Tarayıcı oturum süresi boyunca
WooCommerce store_notice[notice id] Müşterilerin Store Notice’i yoksaymalarına imkan verir. Non Persistent Cookie Tarayıcı oturum süresi boyunca
Cloudflare _cfduid Siteye yapılan kötüniyetli ziyaretleri engeller ve meşru kullanıcıların engellenmesini en aza indirir. Persistent Cookie 30 gün
MailerLite mailerlite:webform:shown Ziyaretçilerin pop-up pencereleri görüp görmediği hakkında bilgi verir. Persistent Cookie 5 Yıl
Google _ga Analytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için Persistent Cookie 2 Yıl
Google _gaexp AB testleri hakkında bilgileri tutan cookie – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için Persistent Cookie 85 Gün
Google _gid Kullanıcı tanımlama için Persistent 1 Gün
Google Analytics __utma Ziyaretçilerin siteye ilk gelişinden itibaren kaç defa geldiğini ve en son geliş verilerini kaydeder. Persistent 5 Yıl
Google Analytics __utmz Ziyaretçinin siteye nasıl geldiğini (hangi linke tıklayarak, hangi arama motorunu kullanarak ve hangi ülke üzerinden geldiğini) kaydeder. Non Persistent Cookie 6 Ay
Google Analytics __utmv Google Analytics gibi kullanıcı istatistiği sistemleri için kullanıcıyı tanıma verileri tutar. Persistent 5 Yıl

Değişiklikler

GORDİON.CO olarak Kişisel Verilerininiz Korunması ve Gizlilik Politikamızda yapacağımız her değişiklik internet sayfasında belirli aralıklarla paylaşılarak duyurulacaktır.

GORDİON.CO

KVKK politikasıyla ilgili isteklerinizi [email protected] adresine gönderebilirsiniz.